სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი My Liquid Website My Liquid Website
LEPL Rafiel Dvali Institute of Machine Mechanics

კონკურსი


1 / 9
ინსტიტუტის თანამშრომლები გუანჯოუს კონფერენციაზე
2 /9
ინსტიტუტის თანამშრომლები გუანჯოუს კონფერენციაზე
3 / 9
საქართველოს დელეგაცია პეკინის საერთაშორისო კონფერენციაზე
4 / 9
საქართველოს დელეგაცია პეკინის საერთაშორისო კონფერენციაზე
5 / 9
მანქანათა მექანიკის დირექტორის, აკადენიკოს თ.ნატრიაშვილის სიტყვით გამოსვლა პეკინის საერთაშორისო კონფერენციაზე
6 / 9
მმი-ის თანამშრომლები საქართველოს ეროვნული აკადემიის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრაზე.
7 / 9
დრეზდენის საერთაშორისო სიმპოზიუმზე მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის თანამშრომელთა მოხსენება.
სურათზე მარცხნიდან მარჯვნივ პროფესორები: რ.ქავთარაძე, გ.წიქორიძე, მ.აიწურაძე
8 / 9
დრეზდენის გამოყენებითი მეცნიერებათა უნივერსიტეტის პროფესორი გ. წიქორიძე სტუმრად მმი-ში.
9 / 9
მმი-ის დირექტორის, აკადემიკოს თ. ნატრიაშვილის ეკოლოგიის საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლა (გუანჯოუ)


ინსტიტუტში შესრულებული თეორიული და პრაქტიკული სამუშაოები