სახელმძღვანელოები

ინსტიტუტის სახელმძღვანელოები

  • ს. მებონია, თ. ნატრიაშვილი, დ. ნოზაძე, „საგლინი საამქროების დამხმარე მოწყობილობა“, თბილისი, გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2017, 230 გვ.
  • ს. მებონია, თ. ნატრიაშვილი, ზ. ლომსაძე, „ლითონების წნევით დამუ-შავების მანქანების ექსპლუატაცია და რემონტი“, თბილისი, გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2016, 520 გვ.
  • გ. შარაშნიძე, ს. შარაშნიძე, „ვაგონების კონსტრუქციული ელემენტებისა და მექანიკური სისტემების კვლევის ძირითადი პრობლემები“, თბილისი, გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2013, 382გვ.
  • ო. მუკბანიანი, ჯ. ანელი, თ. თათრიშვილი, კ. მარქარაშვილი. „პოლიმერული მასალები“ თბილისი, გამომცემლობა თსუ,  2011 ,737გვ.
Share this Page