მონოგრაფიები

ბოლო 10 წლის მონოგრაფიები

 • თ.ნატრიაშვილი, ს.მებონია, „Методы  расчета ударных нагрузок в тяжоло-нагруженных машинах“, ISBN 78-9941-27-702-3, თბილისი, სტამბა „დამანი“ 2018, 256 გვ.
 • ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, ჯ. ანელი, „Ceramic and Polymer Composites“, LAMBERT   Academic Publishing, გერმანია, ბერლინი,  2017, 442გვ.
 • ზ. კოვზირიძე, ნ. ნიჟარაძე, გ. ტაბატაძე, ჯ. ანელი, „კერამიკული და პოლიმერული კომპოზიტები“, თბილისი, გამომცემლობა  „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ , 2016, 385 გვ.
 • ვ. კლდიაშვილი, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია, „Расчеты асинхронных двигателей при    перемотке“, თბილისი, სტამბა „დამანი“ 2016, 218 გვ.
 • რ. მელქაძე,“ ჩაი, ჩაის ბალზამები, ბალახების ჩაი“, საარბრუკენი, გერმანია,  გამომცემლობა  „Palmarium Academic Publishing“, 2016, 230გვ
 • რ. მელქაძე, „ყველაფერი ნივრის შესახებ“, ქუთაისი, გამომცემლობა ა. წერეთლის სახ.სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2016, 88 გვ.
 • ვ. მარგველაშვილი, „მაბიჯა რობოტების მდგრადი მოძრაობის შენარჩუნების მეთოდების კვლევა“, თბილისი, 2016, 135 გვ.
 • ო. მუკბანიანი, ჯ. ანელი, თ. თათრიშვილი, ე. მარქარაშვილი, „პოლიმერული მასალები“, ტ.1, თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა, 2015, 517 გვ
 • ო. მუკბანიანი, ჯ. ანელი, თ. თათრიშვილი, „პოლიმერული მასალები“, ტ. 2, თბილისი, თსუ-ს გამომცემლობა, 2015, 467 გვ.
 • ვ. ზვიადაური, „სამთო საწარმოთა ტრანსპორტის სპეციალური სახეობები, ვიბრაციული მანქანები და მოწყობილობები“, თბილისი, გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2013, 124 გვ.
 • რ. ადამია, თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია. „სამანქანო სისტემების დინამიკური პროცესების ოპტიმიზაცია“, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის გამომცემლობა, თბილისი, 2011, 374გვ.
 • ჰ. წულაია. „ვიბრაციული მანქანები“ გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2011,  130გვ.
 • რ. ადამია,თ. ნატრიაშვილი, ს. მებონია,“ მყარი სხეულების დარტყმითი ურთიერთქმე-დების პარამეტრების გაანგარიშების საინჟინრო მეთოდები“ გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2010, 230გვ.
 • ჰ. წულაია, ნ.წულაია, „მექანიკური  რხევების  თეორია და ვიბრაციული მანქანები“, გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“, თბილისი, 2010, 178გვ.
Share this Page