თანამშრომლობა

ინსტიტუტები და უნივერსიტეტები:

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია                 

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სახელობის სამთო ინსტიტუტი

სსიპ ფერდინანდ თავაძის მასალათმცოდნეობისა და მეტალურგიის ინსტიტუტი

სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი

სსიპ სამეცნიერო ტექნიკური ინსტიტუტი “ოპტიკა”

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სახელმწიფო  სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი „დელტა“

სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

საქართველოს რკინიგზა

შპს „თბილავიამშნი“

სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“

უცხოეთი:

საფრანგეთი, პარიზის უნივერსიტეტი

ესპანეთი, მადრიდის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი

პოლონეთი, სილეზიის ტექნიკური უნივერსიტეტი (კატოვიცე)

შვედეთის სამეფო ტექნოლოგიური ინსტიტუტის ტრიბოლოგიის ცენტრი

ჩინეთი მეცნიერებისა და მანქანათმშნებლობის სამხრეთ აზიის ინსტიტუტი (იუხანი)

ბელორისის მეცნიერებათა ნაციონალური აკადემიის მანქანათმშენებლობის გაერთიანებული ინსტიტუტი

უკრაინის მეცნიერებათა ნაციონალური აკადემიის ე. პატონის სახ. ელექტროშედუღების ინსტიტუტი

ხარკოვის მანქანათმცოდნეობის ინსტიტუტი

ხარკოვის რკინიგზის ტრანსპორტის ინჟინერთა აკადემია

ვ. დალის სახ. აღმოსავლეთ უკრაინის ნაციონალური უნივერსიტეტი

მოსკოვის მანქანათმცოდნეობის ინსტიტუტი

რიგის ტექნიკური უნივერსიტეტი

აზერბაიჯანის მეცნიერებათა ნაციონალური აკადემიის მართვის სისტემაბის ინსტიტუტი

ისრაელის  არიელის უნივერსიტეტი

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი

სსიპ სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი

სსიპ გრიგოლ წულუკიძის სახელობის სამთო ინსტიტუტი

სსიპ სამეცნიერო ტექნიკური ინსტიტუტი “ოპტიკა”

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის ე.ო.პატონის სახელობის ელექტროშედუღების ინსტიტუტი

რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის სტრუქტურული მაკროკინეტიკისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

სამეცნიერო ფონდები და პროგრამები:

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

სამეცნიერო ცენტრები:

სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა“

Share this Page