თანამშრომლები

ადმინისტრაცია

თამაზ  ნატრიაშვილი – დირექტორი, აკადემიკოსი

მერაბ ღლონტი – დირექტორის მოადგილე, დოქტორი

მმართველობითი აპარატი

გურამ ედიშერაშვილი – საქმეთა მმართველი

ლალი ბუქოიძე – ადამიანური რესურს. მართვის სპეციალისტი

ანა ჩიხრაძე – იურისტ- კონსულტანტი

თბოენერგეტიკული დანადგარების განყოფილება

რომან  კენკიშვილი – განყოფილების უფროსი,  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი,

პაატა დოლიძე –  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი

ჯემალ ჯავახიშვილი – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, დოქტორი

დავით  ნიჟარაძე  – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, დოქტორი

 რეზო დემეტრაშვილი  – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი

ლევან რობაქიძე  – მეცნიერი  თანამშრომელი, დოქტორი

შალვა ოგბაიძე –  მეცნიერი თანამშრომელი, დოქტორი

ზურაბ მაისურაძე – ინჟინერი

ჯუმბერ მესხი – ინჟინერი

სოსო საბაშვილი – ტექნიკოსი

გიორგი ჯავახიშვილი – ტექნიკოსი

მანქანათმშენებლობის განყოფილება

სლავა მებონია – განყოფილების უფროსი, მთავარი მეცნიერი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი  

ჯიმშერ ანელი   –    მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი 

ბიჭიკო მაზანიშვილი – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი

რევაზ  ქავთარაძე – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი    

დავით გვენცაძე – უფროსი  მეცნიერი  თანამშრომელი, დოქტორი

ლანა შამანაური – უფროსი  მეცნიერი  თანამშრომელი, აკად. დოქტორი

რევაზი მელქაძე – უფროსი  მეცნიერი  თანამშრომელი, დოქტორი

სულხან იაშვილი – მეცნიერი თანამშრომელი, დოქტორი

ოთარ  გელაშვილი – მეცნიერ-კონსულტანტი, დოქტორი

ზაალ შარაშენიძე – ლაბორანტი

მობილური მანქანების განყოფილება

ვლადიმერ მარგველაშვილი – განყოფილების უფროსი,  მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი  დოქტორი 

რევაზ ფარცხალაძე – უფროსი მეცნიერი  თანამშრომელი, დოქტორი

სერგო შარაშენიძე – უფროსი  მეცნიერი თანამშრომელი, დოქტორი

ალექსანდრე შერმაზანაშვილი – მეცნიერი თანამშრომელი

ზაზა მახარობლიძე – უფროსი  მეცნიერი თანამშრომელი, აკად. დოქტორი

გიორგი ბაგრატიონ-ჯაფარიძე – ინჟინერი

გიორგი ბასილაია – ინჟინერი

მაია იაძე – ინჟინერი, დოქტორი

გიორგი გიორგობიანი – სპეციალისტი

  ვიოლეტა შენგელია – სპეციალისტი

ამირან სულაძე – ტექნიკოსი     

მანქანათა  დინამიკის  განყოფილება

 ვიქტორ ზვიადაური – განყოფილების უფროსი,  მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, ტექნიკის მეცნიერებათა დოქტორი

გიორგი თუმანიშვილი – მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, დოქტორი

მერაბ ჭელიძე – უფროსი  მეცნიერი თანამშრომელი,დოქტორი

მერაბ თედოშვილი – უფროსი  მეცნიერი  თანამშრომელი, დოქტორი

თენგიზ ნადირაძე – უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, დოქტორი

სვეტლანა ჩაგელიშვილი   –    მეცნიერი თანამშრომელი

გიორგი თუმანიშვილი – ინჟინერი

ნინო გელაშვილი – მთარგმნელი

საფინანსო სამსახური   

ჭინჭარაული მაია – საფინანსო სამსახურის უფროსი

დონარი ფაჩულია – ბუღალტერი

საინჟინრო-ტექნიკური განყოფილება

ფრიდონ მშვილდაძე – განყოფილების უფროსი, აკად. დოქტორი

აბდრო ბარნაბიშვილი – ინჟინერი   

ბადრი ბედენაშვილი – სპეციალისტი

თენგიზ აბრამია – სპეციალისტი

უშანგი ბედიაშვილი – ტექნიკოსი      

კაკო გაბიდაური – ტექნიკოსი     

არსენ ტუტუნჯიანი – ტექნიკოსი

სიმონ კრეიმერი – ლაბორაბტი

თამარ ყანჩაველი – ბიბლიოთეკარი

ნაირა გაგნიძე – დამლაგებელი

მანია ისაევა – დამლაგებელი

თენგიზ ყავლაშვილი  – დამლაგებელი

დაცვის სამსახური

მორის ხვადაგიანი – დაცვის უფროსი

ვიქტორ იაკობაშვილი – დარაჯი

თამაზ ნათაძე – დარაჯი

Share this Page