გამოგონებები

გამოგონებები და პატენტები: 2010-2018

 • ს. მებონია, თ. ნატრიაშვილი, მ. მიქაუტაძე, „რადიალურ-მომჭიმავი მანქანა“, პატენტი P 6862, 2018
 • ჯ. ანელი, ლ. შამანაური, „პოლიმერული კომპოზიტი“, პატენტი U2018 1984Y
 •  რ. მელქაძე, „ ბიოაქტიური დანამატი „Grail“, პატენტი  P 6516,  2017
 • თ. ნატრიაშვილი, რ. დემეტრაშვილი, ბ. კორძაძე, „შიგაწვის ძრავას სამუხრუჭო მოწყობილობა“, პატენტი P6353, 2015
 • გ. თუმანიშვილი, თ. ნადირაძე, თ. ბუჩუკური, ვ. ზვიადაური, ი. თუმანიშვილი,  „ლიანდაგის ქვესადები“, პატენტი P 6085,  2014
 • თ. ნადირაძე, ვ. ზვიადაური, მ. ჭელიძე; გ. თუმანიშვილი, გ. გოგია; „ტალღების ენერგიის გარდამქმნელი”, პატენტი P 5795, 2013
 • ვ. ზვიადაური, თ. ნადირაძე, მ. ჭელიძე, გ. თუმანიშვილი, გ. გოგია, „ვიბრაციული ტრანსპორტიორი”, პატენტი P 5794,  2013
 • მ. ჭელიძე, ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ჰ. წულაია, მ. თედოშვილი, „ვიბრატორი“,  პატენტი P 5619, 2012
 • გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე, მ. ჟამუტაშვილი, თ. ნადირაძე, გ. თუმანიშვილი, „ლოკომოტივის წყვილთვალი“, პატენტი P6065, 2011
 • გ. თუმანიშვილი, „მოწყობილობა რკინიგზის სხვადასხვა სიგანის ლიანდაგებზე შემადგენლობის მოძრაობისათვის“,  პატენტი P 5014, 2010
 • გ. თუმანიშვილი, „რკინიგზის ტრანსპორტის წყვილთვალი“, პატენტი U 1582, 2010
Share this Page