ადმინისტრაცია

თამაზ  ნატრიაშვილი, დირექტორი

ელ.ფოსტა: t_natriashvili@yahoo.com

მერაბ ღლონტი, დირექტორის მოადგილე

ელ. ფოსტა: mglonti@rambler.ru

Share this Page