About Us

გიორგი თუმანიშვილი
დაიბადა 1947 წ. 20 იანვარს.
1963 წელს დაამთავრა ქ. ორჯონიკიძის (ოსეთის) საშუალო სკოლა.
1968 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მექანიკა-მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის სპეციალობით.
1969-1973 წლებში მუშაობდა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში მანქანათა ნაწილების კათედრის ასისტენტად; 1973 წლიდან ასპირანტურის კურსი გაიარა მოსკოვის მანქანათმცოდნეობის ინსტიტუტში. 1980 წელს იქვე დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია და მიენიჭა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო წოდება.
1981-1991 წლებში მუშაობდა მიკროელექტროძრავების ტექნოლოგიის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში ლაბორატორიის უფროსად.
1999-2000 წლებში მუშაობდა უფროს ინჟინრად თბილისის სალოკომოტივო დეპოში.
2006 წლიდან მუშაობს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტში უფროსი მეცნიერ-თანამშრომლის თანამდებობებზე.
2015 წლიდან მთავარი მეცნიერი თანამშრომელია.
1991 წლიდან არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის პროფესორი
კვლევის ინტერესები:
ხახუნი, ცვეთა, შეზეთვა, კონტაქტური მექანიკა, მოძრავი შემადგენლობისა და ლიანდაგის ურთიერთქმედება, მოძრაობის უსაფრთხოება.
შესრულებული აქვს გამოკვლევები შემდეგი მიმართულებებით: მანქანების კონსტრუირების საფუძვლები, მანქანათა ნაწილების ცვეთამედეგობა და სიმტკიცე, ტრიბოტექნიკა, თვალი-რელსისა და ტრანსმისიების ელემენტების ურთიერთქმედება, კვლევის თანამედროვე ექსპერიმენტული და თეორიული მეთოდები.
სამეცნიერო შრომები:
გამოქვეყნებული აქვს 150-ზე მეტი სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 30-ზე მეტი გამოგონება.
საერთაშორისო და სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა:
საერთაშორისო და სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა:
საერთაშორისო (CRDF – GNSF) სამეცნიერო გარნტის პროექტს “მაღალი ხანგამძლეობის და ცვლადი ზომების წყვილთვალის დამუშავება (2009 წ)”წ)”(პროექტის ხელმძღვანელი).

მნიშვნელოვანი პუბლიკაციებია:

 1. Г. Туманишвили,Расчёт на заедание тяжелонагруженных механизмов.//Трение и износ, том 3, №4, 1982, стр.714-722. //
 2. >G. Tumanishvili, M. Chelidze. V. Zviadauri. L. Kavtaradze Calculation and test of the welded bogie solebar and the bogie bolster of the freight car.,// International Scientific journal “Problems of Mechanics”. ISNN 1512-0740,  #1(34), 2009, pp. 18 – 24.//
 3. G. Tumanishvili, M. Chelidze, V. Zviadauri. Loading and damageability of wheels and rails. //Proceedings of I International Scientific Conference Transport Problems’2009, Katowice-Kroczyce 17-19 July 2009, p. 341-348.//
 4. Г. Туманишвили, М. А. Челидзе, В. С. Звиадаури.Влияние различных факторов на поперечное перемещение колеса по рельсу.// Вестник Восточноукраинского Национального Унивеситета им. В. Даля, ISNN 1998-7927, 2009, #4(134), стр. 15-19. Международный научно-технический журнал Вагонный парк. ISNN 1994-4756,#2, 2010, стр. 9-11. //,/B.
 5. Туманишвили Г. И., Звиадаури В. С., Челидзе М. А., Цоцхалашвили М. Н. Особенности расчета тяговых зубчатых передач локомотивов., //Тр. VIII Международной научно-технической конференции «Повышение какчества, надёжности и долговечности технических систем и технологических процессов», 5-12 декабря, 2009г. Г. Хургада, Египет.//
 6. T. Buchukuru, G. Tumanishvili. The Thermal Loading of Microasperities of Interacting Surfaces. International Scientific journal “Problems of Mechanics”. ISNN 1512-0740, #4(34), 2009, pp. 58-62.
 7. G. Tumanishvili, V. Zviadauri, M. Chelidze, M. Tsotskhalashvili Analysis of Lateral Vibration Behavior of Wheelset in Straight Track.// International Scientific journal “Problems of Mechanics”. ISNN 1512-0740, #1(38), 2010, pp. 61-64. //
 8. Г.И. Туманишвили, М. А. Челидзе, В. С. Звиадаури, Путь трения и интенсивность изнашивания колёс и рельсов,//Вестник Восточноукраинского национального университета №6(160), 2011б стр. 212-215//
 9. G. Tumanishvili, M. Chelidze, T. Nadiradze, V. Zviadauri,Some aspects of friction control of wheels and rails interacting surfaces, // IV international conference “Transport Problems”, Silezian University of Technology, Katovice, Poland, 2012, pp. 717-721//
 10. Tumanishvili G., Zviadauri V., Nadiradze T., Tedoshvili M.,Working conditions and damageability of interaqting elements of rails and wheels,// Proceedings of XI international conference on the improvement of the quality, reliability and long usage of technical systems and technological processes, Israel, Eilat, 2013, pp. 5-8//
 11. Tumanishvili G., Tedoshvili M., Zviadauri V., Tumanishvili G., Experimental research of friction modifiers for train wheels and rails,//Energy, #2(70), 2014, pp. 56-59//
 12. Tumanishvili G., Nadiradze T., Tumanishvili I., Improving of Operating ability of wheels and rails tracks, // Proceseedings “Transport Bridge Europa-Asia”, Tbilisi, Georgia, Technical University, 2014, pp. 103-109//.
 13. Tumanishvili G., Tedoshvili M., Zviadauri V., Nadiradze T., Tumanishvili G., Research into influence of tribotechnicalphenomena on the wheel and rail auto-oscillations and treir simulation on the twin disc machine,// Proceseedings “Transport Bridge Europa-Asia”, Tbilisi, Georgia, Technical University, 2014, pp. 103-109//.
 14. G. Tumanishvili, T. Nadiradze, I. Tumanishvili, V. Zviadauri.
 15. Peculiarities of interaction of the wheels and rails and rail corrugationTransport bridge Europe-Asia, proceedings of the Poland-Georgian II Conference, Tbilisi, 2016, pp. 22-28.
 16. G. Tumanishvili, T. Natriashvili, T. Nadiradze,„Research into Tribotechnical Characteristics of the Friction Modifiers for Rails and Wheels“,Тр. Межд. научно-технической конф. «Иновация в машиностроении-2015», Minsk, 2015, 189-193.
 17. G. Tumanishvili,Friction Control, In the Book “Sustrail Concluding Technical Report, Edited by Beagles”,// Paris, International Union of Railways, 2015, pp. 85-89.
 18. G. Tumanishvili, T. Natriashvili, V. Zviadauri, T. Nadiradze..Improvement of working conditions of the fraight locomotive running gear.Transport Problems. Volume 11, Issue 3, Silezian University of Technology, Katovice, Poland, 2016, pp. 103-109.

ტელეფონი: + (995 32) 2535213, +(995 97) 002073
ელ. ფოსტა: gtumanishvili@yahoo.com.

Copyright © 2016 SleekBiz. All Rights Reserved. Free SleekBiz Template by pFind Goodies