About Us
 

დავით გვენცაძე

 

დავით გვენცაძე დაიბადა 1940 წლის 28 აგვისტოს.
1963 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის ქიმიური ტექნოლოგიის ფაკულტეტი;
1966-70 წლებში დაასრულა დ.მენდელეევის სახ. ქ. მოსკოვის ქიმიურ-ტექნოლოგიური ინსტიტუტის პლასტმასების ტექნოლოგიის კათედრის ასპირანტურა.
1972 წელს დაიცვა ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხი.
1971 წლიდან მუშაობს ინსტიტუტში სხვადასხვა თანამდებობებზე, 1972 წლიდან უფროსი მეცნიერი თანამშრომლია.


დ.გვენცაძის სამეცნიერო კვლევის თემატიკა:
 

 • სხვადასხვა პოლიმერების ბაზაზე თვითშემზეთი ანტიფრიქციული კომპოზიციური მასალების, საქართველოს მინერალური ნედლეულის და მისი ნარჩენების ბაზაზე უაზბესტო პოლიმერული  ფრიქციული მასალების დამუშავებას; 
 • კერამიკული მასალების მიღებას კორუნდისა და სხვა თვითგანვრცობადი და მაღალტემპერატურული სინთეზით მიღებული კერამიკული ფხვნილების და ლითონური ფოსფატების ბაზაზე, პრაქტიკაში მათი გამოყენების საკითხებს;
 •  მშრალი ხახუნის დროს ფრიქციული გადატანის. თვითშეზეთვის და ცვეთის მექანიზმების კვლევას;
 • მის მიერ პოლიკარბონატის ბაზაზე შემუშავებული ესტერანის ტიპის ანტიფრიქციული თვითშემზეთი პლასტმასები (ესტერან-29, ესტერან-33 და სხვა.) შესულია უცხოურ სხვადასხვა საცნობარო და სახელმძღვანელო მონოგრაფიებში.

გამოქვეყნებული აქვს 74-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, მათ შორის მნიშვნელოვანია:

 
 1. Gventsadze D.I., Donadze M.A., Aneli J.N., Agladze T.R.,Properties of composites on the basis of fluoroplast-4.// Studies in Chemistry and Bio­chemistry. G.E. Zaikov, V.M.M. Lobo (Editors), Nova Science Publ., Inc., New York, 2003.
 2. Kovziridze Z.,Gventsadze D., Dzneladze D., Jabishvili N., Zedginidze E., Nizharadze N., Kapanadze L. Ceramic composition material stable to aggressive media. Ceramics (Tbilisi),  #2(10), 2003, p. 9-11.
 3. Gventsadze D., Gventsadze L., Study of impact strength of composites on polycarbonate basis.// Ceramics (Tbilisi), #2(16).2006, p.19-21.  
 4. Kutelia E., Gventsadze D., Tsurtsumia O., Gventsadze L., “Friction and wear peculiarities of the brake lining based on nanoporous composition“,// Georgian Engineeriong News #2,  pp.69-76,   2008.
 5. ს. აშიმოვი, ა. იაშვილი, დ. გვენცაძე და სხვა. მაღალტემპერატურული ზეგამტარი პოლიმერული კომპოზიტების პინინგზე ვაკუუმსა და დამჟანგავ პირობებში თერმული დამუშავების გავლენის შესწავლა, // საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაცია “კერამიკა” №1-2, 2009, გვ. 223-227//
 6. ბ. კოვზირიძე, დ. გვენცაძე, ნ. ჯაბიშვილი და სხვა. დაბალტემპერატურული დენგამტარი კომპოზიციური მასალები, //საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაცია “კერამიკა” №1–2, 2009, გვ. 223-227//
 7. კ. ქუთელია, ლ. რუხაძე, ნ. მაისურაძე, დ. გვენცაძე და სხვ. რკინისა და კობალტის ატომებით დოპირებული ნახშირბადის ფხვნილის ნანონაწილაკების მორფოლოგიისა და მაგნიტური თვისებების კვლევა, //Tbilisi, ”Georgian engineering news”,#3 (55),2010, pp. 75-78//
 8. ჟ. J. Valstrom, D. Gvencadze, L. Olander, E. Kutelia, L. Gvencadze, A pinondise stady of nanoporous composite – based and conrentional brake pad materials focusing on airborne wear parbicles”, //14 Nordic Symposiums on Tribology Nardtrib 2010, Storforsen, Sweden//
 9. . E. Kutelia, D. Gvencadze, B. Eristavi, N. Maisuradze,and others. The Triboligcal Efficiecy and the Mechanism of Nano-porous Compositions-Based Brake Lining Materials, // International Congress on Advances in Applied Physics and Materials Sciences, 12-15 May, 2011, Antalia, Turkey, pp. 546-554//
 10. დ.გვენცაძე, ბ.მაზანიშვილი, გ.მამნიაშვილი, ა.ბეროშვილი, ლ.გვენცაძე, „პოლიტეტრაფთორეთილენის ბაზაზე დამზადებული თანამედროვე თვითშემზეთი მასალები“, // ნ. ვალიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი II საერთაშორისო კონფერენცია „მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები“, ქუთაისი, 2012,გვ. 293-296;
 11. D. Gvencadze, B. Mazanishvili, G. Mamniashvili, A. Beroshvili, L. Gvencadze, „Modern Self-Lubricating Compozite Materials Based on Polytetrafluorethylirene“,// „Proceedings of National Polytechnic Unyversity of Armenia“, №1, Erevan, Armenia, 2015, p.75-78//;
 12. G. Mamniashvili, T. Gegechkori, D. Gvencadze, T. Gavasheli, “On the Origin of a Stimu-lated Domen-acustik Echo Possessing the Long-Term Memory in Magnetite Powders,” //“Georgian Engineering News”, №3(v. 75), Tbilisi, 2015, p.15-22//;
 

tel: +(955 32) 230-47-60;  +(995 51) 73-04-94; +(995777)19 09 93 
E-mail: david.gven@gmail.com


 
Copyright © 2016 SleekBiz. All Rights Reserved. Free SleekBiz Template by pFind Goodies