პერსონალი

ადმინისტრაცია


თამაზ ნატრიაშვილი
მერაბ ღლონტი
ფრიდონ მშვილდაძე


მობილური მანქანების განყოფილება


ვლადიმერ მარგველაშვილი
რევაზ ფარცხალაძე
სერგო შარაშენიძე
მილნიკოვი ალექსანდრე
ირაკლი ზაკუტაშვილი
ალექსანდრე შერმაზანაშვილი


თბოენერგეტიკული დანადგარების განყოფილება


რომან კენკიშვილი
რეზო დემეტრაშვილი
ჯემალ ჯავახიშვილი
დავით ნიჟარაძე
ბიჭიკო მაზანიშვილი
პაატა დოლიძე


მანქანათმშენებლობის პრობლემათა განყოფილება


სლავა მებონია
ჯიმშერი ანელი
დავით დემეტრაძე
დავით გვენცაძე
სულხან იაშვილი
ლანა შამანაური
მაია იაძე


მანქანათა დინამიკის განყოფილება


ვიქტორ ზვიადაური
ჰამლეტ წულაია
მერაბ ჭელიძე
მერაბ თედოშვილი
გიორგი თუმანიშვილი
თენგიზ ნადირაძე
სვეტლანა ჩაგელიშვილი
ნუნუ გელაშვილი