ინსტიტუტის თანამშრომლები

ანელი ჯიმშერი

▪ ასანიძე თინა

▪ აბრამია თენგიზი

▪ ბაგრატიონი-ჯაფარიძე
გიორგი

▪ ბასილაია გიორგი

▪ ბარნაბიშვილი ანდრო

▪ ბედიაშვილი ნოდარი

▪ ბედიაშვილი უშანგი

▪ ბედენაშვილი ბადრი

▪ ბუქოიძე ლალი

▪ გაბიდაური კაკო

▪ გაგნიძე ნინო

▪ გაგნიძე ნაირა

▪ გელაშვილი ნინო


▪ გელაშვილი ოთარი

▪ გვენცაძე დავითი

▪ დარბინიანი ლუდვიგი

▪ დემეტრაშვილი რეზო

▪ დემეტრაძე დავითი

▪ დოლიძე პაატა

▪ ზაკუტაშვილი ირაკლი

ზვიადაური ვიქტორი

თედოშვილი მერაბი

▪ თუმანიშვილი გიორგი მ

▪ თუმანიშვილი გიორგი შ

▪ იაშვილი სულხანი

▪ იაძე მაია

▪ იაკობაშვიოლი ვიქტორი

▪ კენკიშვილი რომანი

▪ კუპრაშვილი ნათია

▪ ლავრელაშვილი გაბრიელი

▪ ლავრელაშვილი ზაზა

▪ მაისურაძე ზურაბი

მთავარი მეცნიერი

დამლაგებელი

ტექნიკოსი

ინჟინერი


ლაბორანტი

ინჟინერი

ტექნიკოსი

ტექნიკოსი

ტექნიკოსი

კადრების ინსპექტორი

ტექნიკოსი

ლაბორანტი

დამლაგებელი

მთარგმნელი,
მთავარი რედაქტორი

კონსულტანტი

უფროსი მეცნიერი

ინჟინერი

უფროსი მეცნიერი

უფროსი მეცნიერი

მთავარი მეცნიერი

მეცნიერი

მთავარი მეცნიერი

უფროსი მეცნიერი

უფროსი მეცნიერი

ლაბორანტი

მთავარი მეცნიერი

ინჟინერი

დარაჯი

მთავარი მეცნიერი

იურისტი

ლაბორანტი

ლაბორანტი

ინჟინერი მეცნიერი

▪ მაზანიშვილი ბიჭიკო

▪ მანასიანი ლორენა

▪ მარგველაშვილი ვლადიმერი

▪ მელქაძე რევაზი

▪ მებონია სლავა

▪ მესხი ჯუმბერი

▪ მილნიკოვი ალექსანდრე

▪ მოსეშვილი ლია

▪ მშვილდაძე ფრიდონი

▪ ნადირაძე თენგიზი

▪ ნათაძე თამაზი

ნატრიაშვილი თამაზი

▪ ნიჟარაძე დავითი

▪ რიკრიკაძე არკადი

▪ რობაქიძე ლევანი

▪ საბაშვილი სოსო

▪ სულაძე ამირანი

▪ ფალავანდიშვილი თამარი

▪ ფარცხალაძე რევაზი

▪ ფაჩულია დონარი

ღლონტი მერაბი,

▪ ყანჩაველი თამარი

▪ შარაშენიძე სერგო

▪ შერმაზანაშვილი ალექსანდრე

▪ შამანაური ლანა

▪ ჩაგელიშვილი გიორგი

▪ ჩაგელიშვილი სვეტლანა

წულაია ჰამლეტი

ჭელიძე მერაბი

▪ ჭინჭარაული მაია


▪ ხვადაგიანი მორისი

▪ ჯავახიშვილი ჯემალი
უფროსი მეცნიერი

დამლაგებელი

მთავარი მეცნიერი

უფროსი მეცნიერი

მთავარი მეცნიერი

ინჟინერი

უფროსი მეცნიერი

ტექნიკოსი

მთავარი ინჟინერი

უფროსი მეცნიერი

დარაჯი

დირექტორი

უფროსი მეცნიერი

ინჟინერი

მეცნიერი

მეცნიერი

ტექნიკოსი

დამლაგებელი

უფროსი მეცნიერი

ბუღალტერი

დირექტორის მოადგილე

ბიბლიოთეკარი

მეცნიერი

მეცნიერი

უფროსი მეცნიერი

საქმეთა მმართველი

მეცნიერი

მთავარი მეცნიერი

უპარტიო

საფინანსო
სამსახურის უფროსი

დაცვის უფროსი

უფროსი მეცნიერი