მერაბ ღლონტი
  დაიბადა 1952 წლის 10 იანვარს. 1968-73 წლებში სწავლობდა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში ავტომექანიკურ ფაკულტეტზე და დამთავრების შემდეგ მას მიენიჭა ინჟინერ- მექანიკოსის კვალიფიკაცია. 1974 წლიდან მუშაობს საქართველოს
მეცნიერებათა აკადემიის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტში ჯერ ინჟინრის, ხოლო შემდეგ უმცროსი მეცნიერი თანამშრომლისა და მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობებზე.
1991-2005 წლებში მუშაობდა ტრანსპორტის სფეროში სხვადასხვა ხელმძღვანელ თანამდებობებზე. 2005 წელს დაბრუნდა ინსტიტუტში და ამჟამად არის სსიპ რაფიელ დვალის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დირექტორის მოადგილე.
გამოქვეყნებული აქვს 16–ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი და მიღებული აქვს 4 საავტორო მოწმობა გამოგონებაზე.
მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები: