მერაბ ჭელიძედაიბადა 1947 წლის 11 ივლისს ქ. თბილისში.
1965 წელს დაამთავრა თბიილისის 29-ე საშუალო სკოლა
1970 წელს - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი.
1970-1971 წლებში მსახურობდა საბჭოთა არმიის რიგებში ოფიცრის წოდებით.

1971-1973 წლებში მუშაობდა მცირე სიმძლავრის ელექტრული მანქანების კვლევის საკავშირო ინსტიტუტის ტექნოლოგიურ განყოფილებაში („ვნიიტმე“) მეცნიერი თანამშრომლის თანამდებობაზე.
1973 წლიდან სწავლობდა საქ. მეცნ. აკადემიის მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის ასპირანტურაში; 1982 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია.

მონაწილეობა აქვს მიღებული 10-ზე მეტ საზღვარგარეთ გამართულ საერთაშორისო სამეცნიერო კონგრესში, კონფერენციაში და სიმპოზიუმში (იხ.დანართი) არის ავტორი 140 მეტი სამეცნიერო ნაშრომისა, გამოგონებისა და მონოიგრაფიისა (მათ შორის 45 მეტი საზღვარგარეთის ქვეყნების და 50 მეტი პოსტ საბჭოთა ქვეყნების უკრაინის, რუსეთის და ლიტვის სამეცნიერო ტექნიკურ ჟურნალებშია გამოქვეყნებული).

კვლევის სფეროები:

გამოყენებითი მათემატიკა და მექანიკა, წრფივი და არაწრფივი რხევების თეორია, მანქანათა დინამიკა, ვიბროტექნიკა, აკუსტიკა, მათემატიკური მოდელირება


სამეცნიერო მიმართულებები:


საერთაშორისო და სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტებში მონაწილეობა: